Hafrsfjord Squashklubb

Stiftet 1982

Et medlemskap gjelder for et kalenderår, 1.1 – 31.12. Fornying av medlemskap skal skje i begynnelsen av året.
Betalingen gjøres på nett til konto for Hafrsfjord Squashklubb: 32062076150. Merk i teksten ditt navn.


Hvis du er nytt medlem så kan du føre inn dine data på skjema til høyre og trykk send >>


Priser for medlemskap per kalenderår

Junior til og med 18 år: kr 1300. Dersom du melder deg inn etter 1. August, er det halv pris.


Vi tilbyr familiemedlemskap til kr 2000. Medlemskapet dekker foreldre og barn i samme husstand. Send mail til squashhsk@gmail.com.For seniorer tilbyr vi forskjellig medlemskap avhengig av aktivitetsnivå:

Kr 100 for passivt medlemskap. Man kan delta på NSqF’s approberte turneringer.

Kr 1000 for aktivt medlemskap. Aktive medlemmer kan søke om reisestøtte til turneringer. Støtte gis vanligvis til klubbrepresentasjon slik som Lag NM og EM for klubblag. Støtte blir også vurdert på bakgrunn av hva den enkelte bidrar til klubben.

NB! For å spille i en nasjonal turnering approbert av Norges Squashforbund må man være medlem av en klubb og ha betalt lisens til forbundet. Lisens innbetaling går via denne lenken: http://www.squash.no/for-spillere/lisens-og-forsikring