Hafrsfjord Squashklubb

Stiftet 1982

Medlemskapsperiode følger kalenderåret og ikke sesongen.


Nye medlemmer: 

Nye medlemmer registrere seg ved å føre inn sine data i skjema til høyre og trykk send >>

-Fornavn/etternavn, adresse og fødselsdato til den som skal være medlem

-Mailadresse og tlf til foresatte


-Fornying av medlemskap skjer automatisk fra klubbens side dersom  skriftlig melding til klubbmailen  merket utmelding ikke er sendt

-Dersom medlemskap avsluttes i en betalt periode vil resterende beløp ikke bli refundert
Betalingen gjøres på nett til konto for Hafrsfjord Squashklubb: 32062076150. 

-Skriv ditt navn i merknadsfeltet .


Priser for medlemskap per periode

Junior til og med 18 år : kr 1300. Kontingent ved innmelding i sesong vil avkortes tilsvarende

Familiemedlemskap    : kr 2000. Medlemskapet dekker foreldre og barn i samme husstand. Send mail til squashhsk@gmail.com.


For seniorer tilbyr vi forskjellig medlemskap avhengig av aktivitetsnivå:

Kr 100,- pr år for passivt medlemskap. 

Man kan delta på NSqF’s approberte turneringer.

Kr 1000,-  for aktivt medlemskap. 

Aktive medlemmer kan søke om reisestøtte til turneringer. Støtte gis vanligvis til klubbrepresentasjon slik som Lag NM og EM for klubblag. 

-Støtte blir også vurdert på bakgrunn av hva den enkelte bidrar til klubben.


NB! For å spille i en nasjonal turnering approbert av Norges Squashforbund må man være medlem av en klubb og ha betalt lisens til forbundet. 

Lisens innbetaling går via denne lenken: http://www.squash.no/for-spillere/lisens-og-forsikring