Hafrsfjord Squashklubb

Stiftet 1982

Medlemskapsperiode følger kalenderåret.


Nye medlemmer: 

Nye medlemmer må registrere seg på MinIdrett : www.minidrett.nif.no.

Veiledning følger når du starter registrering.

Når registrering er sendt går der melding til klubben og innen kort tid vil du motta faktura på den registrerte mailadresse.


-Fornying av medlemskap skjer automatisk fra klubbens side dersom  skriftlig melding til klubbmailen  merket utmelding ikke er sendt

-Dersom medlemskap avsluttes i en betalt periode vil resterende beløp ikke bli refundert


Priser for medlemskap per periode

Junior til og med 18 år : kr 1300. Kontingent ved innmelding i sesong vil avkortes tilsvarende

Familiemedlemskap    : kr 2000. Medlemskapet dekker foreldre og barn i samme husstand. Send mail til squashhsk@gmail.com.


For seniorer tilbyr vi forskjellig medlemskap avhengig av aktivitetsnivå:

Kr 100,- pr år for passivt medlemskap. 

Man kan delta på NSqF’s approberte turneringer.

Kr 1000,-  for aktivt medlemskap. 

Aktive medlemmer kan søke om reisestøtte til turneringer. Støtte gis vanligvis til klubbrepresentasjon i nasjonale turneringer, NM og dersom spiller er tatt ut til internasjonale turneringer

-Støtte blir vurdert på bakgrunn av hva den enkelte bidrar til klubbaktiviteter og det samlede beløp som klubben mottar søknader for.


NB! For å spille i en nasjonal turnering approbert av Norges Squashforbund må man være medlem av en klubb og ha betalt lisens til forbundet. 

Lisens innbetaling går via denne lenken: http://www.squash.no/for-spillere/lisens-og-forsikring